Cloudová revolúcia vo svete SAP. Dôležitý je výber správneho procesu, vývoj na mieru je až posledná možnosť

pán s krabicí

SAP počas svojej existencie nazhromaždil vo svojom produktovom portfóliu množstvo riešení, pričom mnohé z nich si spoločnosti vyvinuli alebo nechali vyvinúť pre svoje vlastné potreby. Tie sú teraz vďaka cloudu ľahko dostupné a vo väčšine prípadov si každá spoločnosť nájde tie, ktoré jej najviac vyhovujú. Často ich však odrádza komplikovaný proces migrácie, pri ktorej sa na SAP viažu iné aplikácie a systémy, ktoré je potrebné udržiavať. Najmä veľké korporácie tak narážali na problém, že by prechod do cloudu mohol trvať roky. Našťastie to už neplatí, doba sa aj v tomto smere neuveriteľne zrýchlila a uvažovaná investícia sa stala existenčnou nevyhnutnosťou. Situáciu zároveň uľahčujú dostupné nástroje a dobrý výber partnerov, či už v podobe konzultantov SAP alebo zavedených vývojárskych spoločností, ktoré môžu s prechodom do cloudu pomôcť.

Zmapujte B2B procesy

Prakticky žiadna firma dnes neexistuje bez externých dodávateľov. Preto je kľúčové zmapovať všetky procesy B2B, pre ktoré môže byť SAP centrálnym systémom. Ide najmä o obchodných partnerov na strane zákazníkov a dodávateľov, ktorí zaisťujú služby logistiky či bankovníctva. Tie bývajú už obvykle digitalizované, a preto je pre firmu výhodné začleniť ich do svojho procesu. Zamestnanci tak nemusia ručne zadávať adresáta alebo preposielať faktúry. Okrem toho sa nad týmito procesmi obvykle nastavuje reporting – koľko tovaru sa predalo, akého druhu a ktorým zákazníkom.

Ak však procesy nefungujú aspoň z veľkej časti automatizovane, reporty neobsahujú kľúčové informácie, je vhodné obrátiť sa na partnera – IT špecialistu, ktorý sa orientuje v širokej škále procesov a dokáže odporučiť, ale aj navrhnúť a implementovať vhodné riešenie. Ak je rozsah zmien väčší, vykoná sa testovanie koncepcie tzv. Proof of Concept, aby sa systém otestoval v praxi. To znamená nielen konzultovať jednotlivé kroky so zamestnancami, ale aj testovať, organizovať workshopy a priebežne zbierať spätnú väzbu.

Prechod do cloudu nemusí byť skokom do neznáma

Existujú dve základné stratégie, ktoré si firma môže zvoliť pri prechode do cloudu – verejný alebo privátny cloud. Verejný je flexibilnejší, umožňuje rýchlejší rast a poskytuje viac možností a rozsah zmien. Privátny je oproti nemu drahší na získanie licencie a implementáciu. Ak má spoločnosť súkromný cloud, zvyčajne sa obráti na dodávateľa, ktorý dodá okrem systému aj špeciálnu sústavu navrhnutú pre SAP. Možné je tiež tieto dva varianty skombinovať, ak si zákazník chce ponechať kontrolu nad údajmi a zároveň využívať výhody verejného cloudu. V takom prípade sa musí myslieť najmä na kvalitnú IT architektúru.

Nie je prekvapujúce, že pre mnohé spoločnosti je prechod do cloudu strašiakom. Mnohokrát opodstatnene, pretože často ani interné IT oddelenie nevie, ako celý systém funguje. Väčšine problémov však možno predísť dobrou analýzou – nielen procesov, ale aj dokumentácie a zamestnaneckých potrieb. Samozrejme, počas výskumu sa objaví mnoho problémov a starých chýb. Preto je dobré začať s minimom – nasadiť cloudové riešenie so základnými procesmi a postupne ho testovať a rozvíjať. Potenciál tohto prístupu je vo väčšine firiem obrovský a často sa doň začlenia aj procesy, o ktorých predtým nikto nemal ani potuchy a ktoré pomôžu zásadne zefektívniť prácu.

logo

Celý článek