Software od Novasoftu používají už roky lékaři, právníci a pedagogové. NovaVoice patří ke špičce v rozpoznávání řeči

pán s krabicí

Consultingová společnost Novasoft, která je členem technologické skupiny BiQ Group, se mimo jiné podílela na vývoji softwaru na rozpoznávání hlasu NovaVoice. Ten vznikl za přispění Západočeské univerzity v Plzni a její spin-off SpeechTech, jenž byl založen v roce 2008, od té doby pomáhá expertům z oblasti medicíny, práva a akademického prostředí s přepisem mluveného slova. Tím jim šetří jinak nevyužitý čas – například když řídí, mohou rovnou své myšlenky a poznatky nahrávat na diktafon a následně software použít pro automatický přepis. V současnosti CC Novasoft prodal stovky licencí v oblasti lékařství a desítky pro právníky a další subjekty působící v justici.

NovaVoice je určený zejména pro experty z oblasti zdravotnictví, práva a akademického prostředí. Software má k dispozici 14 medicínských slovníků – lékařské výrazy, latinu, zkratky a dokonce i slang. Úspěšnost přepisu se blíží 99 % a šetří tak odborníkům značné množství času. NovaVoice přepis zároveň kontroluje a označuje slova, která jsou pravděpodobně nesprávně rozpoznaná – a to jak z pohledu akustiky, výslovnosti daného slova, tak kontextu v dané větě. Tím zajišťuje vysokou míru čitelnosti. Za NovaVoice získal CC Novasoft ceny Česká hlava 2009 a Křišťálový disk 2008.

Fonetický přepis i citace paragrafů nejsou problém

Software mluvené slovo nejdříve foneticky rozpozná a následně toto slovo hledá ve slovníku. Pokud se dané slovo nenajde, ve slovníku není, vypíše se slovo foneticky nejvíce podobné a uživatele na to upozorní změnou barvy písma. NovaVoice umí vypisovat i zkratky, případně je preferovat. Systém pak dokáže například u párových orgánů zvýrazňovat kritická slova (tato slova jsou označována jako kritická z pohledu bezpečnostního managementu, kdy při jejich záměně dochází k fatálním následkům), například levá/pravá, horní/dolní, laterální/dorzální...

logo

Celý článek