Jak jsme pomohli Univerzitě Tomáše Bati?

pán s krabicí

Pandemie výrazně akcentovala potřebu komplexní digitalizace administrativy, a to i v prostředí vysokých škol. Jednou z nich byla také Univerzita Tomáše Bati v Zlíně (UTB), která se rozhodla pro zavedení nového systému na zpracování dodavatelských faktur. S tím jí pomohla společnost Consulting Company Novasoft, dceřiná společnost technologické skupiny BiQ Group, se kterou UTB spolupracuje již více než 10 let. Řešení vzniklo na platformě SAP, kterou UTB dlouhodobě používá zejména pro ekonomickou a personální agendu.

Univerzita digitalizaci faktur zvažovala již několik let a tento stav akcelerovala i pandemie, která zasáhla vysokoškolské prostředí plnou silou. Byl tu prostor zahájit komplexní digitalizaci faktur, kterých je přibližně 14 000 za rok, a také nastavit proces schvalování založený na předem definovaných pravidlech, která jsou klíčová jak pro určení konkrétních schvalovatelů, tak i pro celý průběh procesu. CCNovasoft vyvinul robustní řešení pro správu a schvalování faktur, které musí reflektovat nejen požadavky dané organizace, ale v případě veřejné instituce i striktní legislativní požadavky. Celé řešení navíc zajišťuje, že veškeré činnosti spojené se zpracováním faktur musí být provedeny pouze uživateli, kteří jsou skutečně oprávněni danou činnost vykonat, a veškeré provedené úkony jsou vždy zpětně dohledatelné pro potřeby interních, ale i externích auditů.

„Digitalizace klíčových procesů na univerzitě je naším dlouhodobým cílem, který se nám daří postupně naplňovat. Nasazení nového nástroje pro schvalování faktur zásadně urychlila pandemie, kdy nebylo možné nechat faktury obíhat fyzicky. Společnost CCNovasoft nám v tomto ohledu podala pomocnou ruku a začala náš požadavek urychleně zpracovávat. Na spolupráci nás potěšil jak přístup expertů, kteří reagovali na naše podněty, tak i výsledek – ušetřený čas pracovníků, zjednodušení a zefektivnění procesu a v neposlední řadě také ukládání dat a bezpečnost. Těší nás, že po bezproblémovém nasazení na jedné z fakult se tento projekt brzy rozšíří na celou univerzitu a dojde tak k úspěšnému dokončení,“ říká Monika Hrabáková, ředitelka Centra výpočetní techniky z UTB.

logo

Celý článek